Oferta

ELEKTROMONTER-JAWORZNO Sp. z o.o. posiada doświadczenie w realizowaniu przedsięwzięć w przemyśle, obiektach użyteczności publicznej, obiektach biurowych, budownictwie i energetyce.

W tym:

 • stacje transformatorowe,
 • oświetlenia zewnętrzne i wewnętrzne,
 • oświetlenia awaryjne i ewakuacyjne,
 • zasilanie urządzeń technologicznych,
 • instalacje odgromowe, uziemiające,
 • okresowe próby i pomiary eksploatacyjne,
 • bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe pożarowe,
 • przewierty technologiczne,
 • serwis i konserwacje instalacji elektrycznych w istniejących obiektach.

W obecnej chwili realizujemy projekty:

 • montaż instalacji elektrycznych B4B bud E , F w Krakowie na zlecenie firmy MERCURY Engineering Polska Sp. z o.o.
 • montaż instalacji elektrycznych Vistula Business Garden na zlecenie firmy Elektromax
 • wykonanie prac montażowych Equinix Frankfurt na zlecenie firmy MERCURY Engineering Polska Sp. z o.o.

Wszystkie nasze usługi realizowane są zgodnie z zachowaniem zasad ochrony środowiska oraz zasad BHP.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizowania projektów z zachowaniem zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz są zobowiązani do przestrzegania powyższych instrukcji.

Wszystkie nasze urządzenia i wyposażenie techniczne posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

Posiadamy własne podnośniki nożycowe i rusztowania.

c