EMJ-0305
EMJ-0186
EMJ-0252-HDR
EL-NAJ-0508-HDR
EL-NAJ-0612-HDR
EMJ-0027
EMJ-0455-HDR
previous arrow
next arrow

O FIRMIE

Firma rozpoczęła działalność w 2012 roku.

Specjalizujemy się w wykonaniu instalacji elektrycznych: oświetlenie, siła, zasilanie urządzeń technologicznych, oświetlanie awaryjne i kierunkowe, oświetlenie zewnętrzne, instalacja odgromowa, trasy kablowe dla wszystkich instalacji. Szczególną uwagę przykładamy do terminowego wykonawstwa, dbając przy tym o najwyższą jakość usług. W chwili obecnej zatrudniamy około 50 wykwalifikowanych monterów.

Do największych zrealizowanych inwestycji należą:

MERCURY ENGINEERING POLSKA Sp. z o.o.

(B4B Kraków budynki A , B , E , Geo-Info- Hydro Wrocław, PRIMARK Essen,

LITE DATA CENTER Frankfurt,

TELE CITY DATA CENTER Amsterdam, PROSTAR Groningen)

ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A.

(Galeria Katowicka)

ELEKTROBUDOWA S.A.

(Stadion Sląski w Chorzowie, Muzeum Śląskie, ZCK Poznań)

LUMEN POLSKA Sp. z o.o.

(Galeria Galena Jaworzno, SUPERSAM Katowice)

EQOS

(Galeria Glogovia w Głogowie)

BPE Sp. z o.o.

(ENEA Wytwarzanie S.A. Elektrociepłownia Kozienice)

Pozostałe projekty, w których braliśmy udział:

Elektrociepłownia Kraków, Elektrociepłownia Kozienice, IMOS EDF Kraków.

EMJ-0097

OFERTA

ELEKTROMONTER-JAWORZNO Sp. z o.o. posiada doświadczenie w realizowaniu przedsięwzięć w przemyśle, obiektach użyteczności publicznej, obiektach biurowych, budownictwie i energetyce.

W tym:

 • stacje transformatorowe,
 • oświetlenia zewnętrzne i wewnętrzne,
 • oświetlenia awaryjne i ewakuacyjne,
 • zasilanie urządzeń technologicznych,
 • instalacje odgromowe, uziemiające,
 • okresowe próby i pomiary eksploatacyjne,
 • bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe pożarowe,
 • przewierty technologiczne,
 • serwis i konserwacje instalacji elektrycznych w istniejących obiektach.

W obecnej chwili realizujemy projekty:

 • montaż instalacji elektrycznych B4B bud E , F w Krakowie na zlecenie firmy MERCURY Engineering Polska Sp. z o.o.
 • montaż instalacji elektrycznych Vistula Business Garden na zlecenie firmy Elektromax
 • wykonanie prac montażowych Equinix Frankfurt na zlecenie firmy MERCURY Engineering Polska Sp. z o.o.

Wszystkie nasze usługi realizowane są zgodnie z zachowaniem zasad ochrony środowiska oraz zasad BHP.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizowania projektów z zachowaniem zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz są zobowiązani do przestrzegania powyższych instrukcji.

Wszystkie nasze urządzenia i wyposażenie techniczne posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

Posiadamy własne podnośniki nożycowe i rusztowania.

EMJ-0034
dofinansowanie

22.11.2022

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ELEKTROMONTER-JAWORZNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie przy ul. Cmentarnej 7, 43-600 Jaworzno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428475, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 242989288, NIP: 6322008128, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą ELEKTROMONTER-JAWORZNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jaworznie przy ul. Cmentarnej 7, 43-600 Jaworzno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772172, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 382600801, NIP: 6322022499 („Spółka Przejmowana”), Zarządy spółek uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 2[1] k.s.h., niniejszym bezpłatnie ogłasza się i udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.